Ruou Vang Bordeaux Promis 0.75L

250.000₫

Xuat xu:Phap
Dung tich:0.75L
Nong do:12.5%Vol

Xuat xu:Phap
Dung tich:0.75L
Nong do:12.5%Vol

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây